№1|2013

WASTEWATER TREATMENT

bbk 000000

UDC 628.35:62-278

SHVETSOV V. N., ALEKSEEV V. S., MOROZOVA K. M., Smirnova I. I., Semenov M. Yu.

Biosorption membrane technology of restoring the quality of ground waters polluted with oil products

Summary

The experimental results of investigating the efficiency of oil products removal from ground waters in a biosorption membrane reactor are presented. By the example of kerosene it is shown that biosorption membrane technology provides for the complex removal of oil products, chlororganics, organophosphates as well as naturally occurring organics from ground waters at low capital and operational costs to meet the drinking water quality regulatory requirements. This fact allows specifying the biosorption membrane method as a perspective technology of restoring the quality of ground waters polluted with oil products. The procedure of designing biosorption membrane reactors is presented.

Key words

, , , ,

The further text is accessible on a paid subscription.
For authorisation enter the login/password.
Or subscribe

SPISOK LITERATURY

  1. Shustov S. B., Shustova L. V. Khimicheskie osnovy ekologii. – M.: Prosveshchenie, 1995.
  2. Khudolei V. V., Mizgirev I. V. Ekologicheski opasnye faktory. – SPb, 1996.
  3. Semenov M. Iu. Biologicheskaia ochistka poverkhnostnykh stochnykh vod ot organicheskikh zagriaznenii i soedinenii azota: Avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk. – M., 2007.
  4. Shvetsov V. N., Morozova K. M., Smirnova I. I. Razvitie biomembrannykh tekhnologii ochistki prirodnykh vod // Vodosnabzhenie i san. tekhnika. 2009. № 9.
  5. Smirnova I. I. Issledovanie protsessa ochistki prirodnykh vod biosorbtsionno-membrannym metodom: Avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk. – M., 2009.
  6. SanPiN 2.1.4.1074-01. Pit'evaia voda. Gigienicheskie trebovaniia k kachestvu vody tsentralizovannykh sistem pit'evogo vodosnabzheniia. Kontrol' kachestva.
  7. GN 2.1.5.1315-03. Perechen' predel'no dopustimykh kontsentratsii vrednykh veshchestv v vode vodnykh ob"ektov khoziaistvenno-pit'evogo, kul'turno-bytovogo i sanitarno-bytovogo vodopol'zovaniia.
  8. Grushko Ia. M. Vrednye organicheskie soedineniia v promyshlennykh stochnykh vodakh. – M.: Khimiia, 1976.
  9. Xudong F., Yi L., Fuping Q., Youyuan D. Biological degradation of mixture of P204 and kerosene // Chinese Journal of Environmental Science. 2000. Issue 5.

vstmag engfree 200x100 2

mvkniipr ru

Авторизация

Внимание! Рекомендуется просматривать сайт максимально свежими версиями браузеров. Некоторые устаревшие версии (IE 8) не смогут корректно скачать материалы номеров журнала.