№11|2010

POTABLE WATER SUPPLY

bbk 000000

UDC 628.161.004.6

Meshengisser Yu. M., Ulchenko V. M.

Retechnologization and Reconstruction of Water Treatment Systems

Summary

Basic propositions of the concept of water treatment systems retechnologization and its distinctions from retechnologization of wastewater treatment facilities are stated. Recently in the course of reconstruction of water supply facilities growing attention is paid to ecological aspects of their operation and such reconstruction is practically impossible without retechnologization. The process of retechnologization of water treatment and treatment of sediment of natural high- colored and slightly turbid water is described on the example of the State Unitary Enterprise PO Sevmash in the city of Severodvinsk of the Arkhangelsk Region. In the city of Sharya the Ecopolymer Group has executed the retechnologization of the water supply station with the aim to increase the capacity of operating facilities. The reconstruction of water supply treatment facilities in the city of Kovel (Ukraine) has made it possible to reduce iron content in potable water and improve operation characteristics of the facilities.

Key words

, , , , , , , , , ,

 

Download (PDF russian)

 

SPISOK LITERATURY

  1. Meshengisser Ju. M., Slepcov G. V., Ul'chenko V. M. Opyt razrabotki i vnedrenija drenazhno-raspredelitel'nyh sistem «Jekopolimer» // Vodosnabzhenie i san. tehnika. 2007. № 10.
  2. Adler O. P., Markova E. V., Granovskij Ju. V. Planirovanie jeksperimenta pri poiske optimal'nyh uslovij. – M.: Nauka, 1976.
  3. Meshengisser Ju. M., Shetinin A. I., Ul'chenko V. M. Opyt GK «Jekopolimer» v reshenii aktual'nyh voprosov ochistki prirodnyh i stochnyh vod: Tez. dokl. Nauchno-prakt. konf. «Problemy predprijatij VKH v sovremennyh uslovijah i prakticheskij opyt ih reshenija na primere Nizhnego Novgoroda». – Nizhnij Novgorod, 2007

vstmag engfree 200x100 2

mvkniipr ru

Авторизация

Внимание! Рекомендуется просматривать сайт максимально свежими версиями браузеров. Некоторые устаревшие версии (IE 8) не смогут корректно скачать материалы номеров журнала.