№4|2012

OZONIA, LTD. – 15 YEARS

bbk 000000

UDC 628.16.094.3-926.214

Solntsev V. V., Shafit A. Ya., Romashkin A. V., Shouvalov V. I., Tarkhanova I. Yu.

The use of ozonation equipment for natural water treatment at the Far North

Summary

The results of many years developing, commissioning and maintaining water treatment plants with ozonation used for ferrous iron and manganese oxidation, elimination of both natural organics and organics of anthropogenic origin, showed the reliability and efficiency of Ozonia OZAT® ozone generators. Beginning from 2007 a number of plants with the use of ozonation equipment for northern surface (lake) water treatment have been commissioned. When designing and commissioning the plants the results of technological studies carried out were taken into consideration. It was found that the two-stage treatment technology with preliminary chemical clarification of water with the use of ozonation as a stage that ensured high quality of water was the most efficient.

Key words

, , , , , ,

The further text is accessible on a paid subscription.
For authorisation enter the login/password.
Or subscribe

SPISOK LITERATURY

  1. SanPiN 2.1.4.1074-01. Pit'evaia voda. Gigienicheskie trebovaniia k kachestvu vody tsentralizovannykh sistem pit'evogo vodosnabzheniia. Kontrol' kachestva. – M., Minzdrav Rossii, 2002.
  2. Solntsev V. V., Shafit Ia. M., Romashkin A. V. i dr. Primenenie ozonatornogo oborudovaniia firmy «Ozoniia» pri ochistke prirodnykh vod Krainego Severa // Vodosnabzhenie i san. tekhnika. 2007. № 4.
  3. Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Samoilovich V. G. Ozonirovanie v protsessakh ochistki vody. – M.: DeLi print, 2007.

vstmag engfree 200x100 2

mvkniipr ru

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

Конференция итог

ecw20 200 300

VAK2

Авторизация

Внимание! Рекомендуется просматривать сайт максимально свежими версиями браузеров. Некоторые устаревшие версии (IE 8) не смогут корректно скачать материалы номеров журнала.